Despre Proiect

Vertical Design SRL, in calitate de beneficiar, anunta demararea proiectului cu titlul «Cresterea competitiviatii societatii Vertical Design prin realizarea unei linii de productie mobilier», cod SMIS 116765.

Proiectul se implementeaza prin POR 2014 -2020, Axa 2. Îmbunatatirea competitivitatii întreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de Investiții 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.

Autoritate de management este Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Organism intermediar este Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia.

Obiectivul general al proiectului / Scop: cresterea competitivitatii companiei atat pe plan intern cat si international, prin crearea unei unitati noi de productie mobilier in orasul Ploiesti.

Obiective specifice ale proiectului / Rezultate:

1. Achizitia de utilaje si echipamente noi de prelucrare a lemnului bazate pe o tehnologie de ultima generatie, respectiv:

a. Achizitia si punerea in functiune a liniei de fabricat mobila formata din 11 utilaje de tamplarie, a centralei si instalaiei de brichetat

b. Achizitia echipamnetelor IT si a activelor necorporale

2. Crearea a 2 noi locuri de munca.Incheierea a 2 contracte de munca pe perioada nedeterminata.

Proiectul se implementeaza in perioada 01/01/2019 -30/04/2021

Locul de implementare:  municipiul Ploiesti, județul Prahova

Adresa: soseaua Ploiesti-Targoviste, km. 8

Coordonate GPS ale locației de implementare (tip punct, sub forma Latitudine, Longitudine): 44.941270, 25.939380

Data de începere a proiectului: 01/01/2019

Data finalizării proiectului: 30/04/2021

Valoarea totală a proiectului (lei): 8,154,144.18

Suma nerambursabilă solicitată (lei): 4,136,773.20

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.